September 29, 2020

Shqipëria nuk e adreson shëndetin e fëmijëve interseksualë nga perspektiva e të drejtave të njeriut