July 6, 2020

Pas përmbytjeve- Siberia ndizet prej zjarreve masive