August 8, 2020

Në vitin 2020, Shqipëria dështon në luftën e saj kundër HIV