Eseja Finaliste: “Unë zgjedh Bashkimin Evropian” – Angela Bajrami