September 18, 2020

Eseja Finaliste: “Unë zgjedh Bashkimin Evropian” – Angela Bajrami