July 2, 2020

Bashkimi Evropian përgëzon heqjen e komenteve të gjuhës së urrejtjes nga rrejtet sociale