July 3, 2020

Vetëm 120 orë armëpushim në Sirinë Veriore