September 23, 2020

SHKOLLA VERORE: “BASHKIMI EVROPIAN, TË DREJTAT E NJERIUT DHE AKTIVIZMI”