SHBA kritikohet për mosrespektimin e të drejtave të njeriut