December 6, 2019

SHBA kritikohet për mosrespektimin e të drejtave të njeriut