December 13, 2019

Pavarësisht retorikës, rreziqet shëndetësore nga kriza e refugjatëve mbeten minimale