July 7, 2020

Pavarësisht retorikës, rreziqet shëndetësore nga kriza e refugjatëve mbeten minimale