June 4, 2020

Moment kritik në perspektivën e BE-së për adoptimin e një strategjie të komunitetit LGBTI