December 9, 2019

Moment kritik në perspektivën e BE-së për adoptimin e një strategjie të komunitetit LGBTI