February 22, 2020

Minatorët protestojnë në Tiranë