February 28, 2020

Minatorët drejt Tiranës për protestë