July 7, 2020

Labour Start në solidaritet me sindikatën e Bulqizës – nis peticion ndërkombëtar