October 20, 2020

Komuniteti Rom dhe Egjiptian dorëzojnë peticionin për rimbursimin e energjisë elektrike