August 6, 2020

Kërcënimet ndaj lirisë së shtypit në vendet e BE dhe shtetet kandidate gjatë pandemisë së COVID-19