September 27, 2020

Hyn në ditën e dytë greva madhështore kundër reformës së pensioneve në Francë