Gjuha e urrejtjes, sfida e gazetarisë bashkëkohore