Eseja Finaliste: “Unë zgjedh Bashkimin Evropian” Arta Dauti