February 17, 2020

Eseja finaliste: Unë zgjedh Bashkimin Evropian, Armant Muçollari