November 22, 2019

Eseja finaliste: Unë zgjedh Bashkimin Evropian, Armant Muçollari