Dhjetra të arrestuar në Londër dhe Amsterdam – Çfarë po ndodh?