August 6, 2020

Azilkërkuesit në Shqipëri, kushte të vështira të jetese në qendrën e pritjes