December 9, 2019

Ndryshime të mëdha brenda BE-së përsa i përket shqetësimit për klimën