Kura për HIV, një tjetër i prekur në Londër arrin të kurohet