April 8, 2020

Gjendja në Itali mbetet e njëjtë, Europa shtrëngon masat parandaluese dhe qarkullimin