Prania e policisë në Fakultete, shkelje e ligjit të arsimit të lartë