August 8, 2020

Eseja finaliste: Unë zgjedh Bashkimin Europian, Muhamet Skënderas