November 22, 2019

Eseja finaliste: Unë zgjedh Bashkimin Europian, Muhamet Skënderas