April 5, 2020

Fondi 10 miliardë dollarë për mbrojtjen e planetit