December 8, 2019

Zgjedhjet në SHBA, parregullsitë dhe pasiguritë e fushatës elektorale