August 9, 2020

Zgjedhjet në SHBA, parregullsitë dhe pasiguritë e fushatës elektorale