August 14, 2020

Trangjinorja e parë, kandidon për poste publike në zgjedhjet në Rumani