June 7, 2020

Shqipëria nuk shënon progres, mbetet ndër vendet më të korruptuara të botës