May 28, 2020

Shqipëria ndalon me ligj terapinë e konvertimit të personave LGBTI!