November 24, 2020

Rrëfimi i Dorit: Të jesh i diskriminuar edhe si rom edhe si LGBT