November 24, 2020

Rrëfimi i Bertit: Të jesh i diskriminuar edhe si rom edhe si LGBT