November 24, 2020

Qeveria e Hungarisë propozon projekt legjislacionin për të ndaluar birësimin për çiftet e të njëjtit seks