May 28, 2020

Protesta masive në Liban kundër situatës ekonomike në vend