September 28, 2020

Njerëzimi ka ezauruar resurset e tokës për këtë vit