October 30, 2020

Në prag të zgjedhjeve, situata për komunitetin LGBTI në Poloni sa vjen e vështirësohet!