September 29, 2020

Kundër HEC-eve, pro mjedisit, aktivistë e qytetarë protestë në Tiranë