September 29, 2020

Human Rights Watch: Komuniteti LGBT+ u nënshtrohet torturave brutale në Siri nga qeveria dhe ISIS