Fitorja e partive të opozitës në Kosovë, shpresë për ndryshimin e kursit politik