May 28, 2020

COVID-19 vret demokracinë e parë evropiane