February 22, 2020

Bashkimi Evropian ka përmirësuar kushtet e jetesës për qytetarët e shteteve anëtare