September 29, 2020

Bashkimi Europian bllokon ҫdo fond në qytetet e Polonisë që u shpallën, Zona pa LGBT