October 29, 2020

86% e shqiptarëve ndihen të papërfaqsuar në parlament!