April 8, 2020

Ҫfarë duhet të dinë njerëzit me HIV për koronavirusin!