October 29, 2020

Trajnimi i trajnerëve mbi çështjet LGBTI+ me Policinë e Shtetit