April 8, 2020

Thirrje për OSHC: ofrimi i shërbimeve dhe ndërgjegjësimi mbi komunitetin LGBTI në Shkodër, Vlorë, Pogradec dhe Durrës (Pride II)