November 28, 2020

Shqipëria zhvillon paradën e parë në botë online: S’ka drejtësi për LGBTI nëse nuk ka demokraci për gjithë të tjerët