October 30, 2020

Shqipëria refuzon 5 nga rekomandimet e OKB mbi të drejtat LGBTI