November 24, 2020

Sarah McBride, një grua transgjinore zgjidhet legjislatore e nivelit më të lartë në Shtetet e Bashkuara